profile Đăng ký |
Hỏi bài Chi tiết
nếu xét theo đối tượng giao dịch và phạm vi giao dịch, thông tin trong trường hợp trên đề cập đến những loại thị trường nào
Trả lời (1)
Em tham khảo nhé<br /><br /><br />a) Thông tin trong trường hợp trên đề cập đến thị trường hàng tiêu dùng, trong đó bao gồm thị trường khẩu trang và nước sát khuẩn. <br />b) Thị trường đã thể hiện chức năng cung cầu, khi nhu cầu tiêu dùng các sản phẩm liên quan đến phòng chống dịch bệnh tăng cao, dẫn đến tình trạng khan hiếm và tăng giá sản phẩm. Điều này đã thúc đẩy các chủ thể sản xuất kinh doanh chuyển đổi nguồn lực của mình để sản xuất các sản phẩm này, từ đó tăng cung cấp và đáp ứng nhu cầu của thị trường. Việc gia tăng lợi nhuận và phát huy tối đa nguồn lực sản xuất cũng là chức năng của thị trường, khi các chủ thể sản xuất kinh doanh tìm cách tối ưu hoá nguồn lực của mình để đáp ứng nhu cầu của thị trường và tăng lợi nhuận.