profile Đăng ký |

Bộ lọc

Lớp 12 • Toán
thời gian20:18 01/04/2024
thời gian20:18 01/04/2024
<br />Định nghĩa cổ điển về xác suất<br />6) Có ít nhất một người bắn trúng, 7) Có đúng một người bắn trúng, 8) Có đúng hai người bắn trúng, 9) Không có ai bắn trúng.<br />1.10. Lấy ngẫu nhiên lần lượt ba chữ số từ tập hợp {0, 1, 2, 3, 4}, xếp thành hàng ngang từ trái qua phải. Tìm xác suất để nhận được một số gồm 3 chữ số.<br />1.11. Một lô hàng có n sản phẩm trong đó có m phế phẩm. Lấy ngẫu nhiên k sản phẩm. Tính xác suất để trong k sản phẩm lấy ra có 1 phế phẩm (1  k  m  n ).<br />1.12. Một công ty cần tuyển 2 nhân viên. Có 4 người nữ và 2 người nam nộp đơn (khả năng trúng tuyển là như nhau), công ty chọn ngẫu nhiên từ 6 người này. Tính xác suất để:<br />a) Cả hai người trúng tuyển đều là nữ.<br />b) Có ít nhất một người nữ trúng tuyển.<br />1.13. Có 20 câu hỏi thi. Mỗi thí sinh được rút ngẫu nhiên 3 câu và từ đó chọn một câu để trả lời. Một thí sinh chỉ học 12 câu, tính xác suất để anh ta rút được ít nhất một câu đã học.<br />1.14. Trong 10 hạt đậu giống có 4 hạt đậu hoa vàng thuần chủng, 3 hạt đậu hoa vàng không thuần chủng và 3 hạt đậu trắng. Chọn ngẫu nhiên 3 hạt đậu. Tính xác suất để 3 hạt đậu được chọn:<br />a) Gồm 3 loại khác nhau.<br />b) Là đậu cho hoa màu vàng.<br />c) Cóítnhấtmộthạtđậuchohoamàutrắng.
Xem chi tiết