profile Đăng ký |
Hỏi bài Chi tiết
tổng số hạt p,e,n là 28 ,trong đó số hạt không mang điện chiếm xấp xỉ 35%.tính số hạt mỗi loại. vẽ sơ đồ cấu tạo nguyên tử
Trả lời (1)
Em tham khảo nhé