profile Đăng ký |
Hỏi bài Chi tiết
Làm thế nào để phân biệt hòn bi đồng và hòn bi sắt mạ đồng mà không sử dụng nam châm?
Trả lời (1)
Em tham khảo nhé <br /><br />Phân biệt dựa trên: <br />1) Màu sắc: <br />- Hòn bi đồng thường có màu đỏ cam hoặc màu lam ngọc khi tiếp xúc lâu trong không khí, trong khi hòn bi sắt mạ đồng sẽ có màu sắc bề mặt vàng hoặc vàng nhạt. <br />2) Kiểm tra trọng lượng:<br />- Hòn bi đồng thường nhẹ hơn hòn bi sắt mạ đồng vì đồng có khối lượng riêng nhỏ hơn sắt. <br />3) Kiểm tra độ cứng: Đồng là một kim loại mềm, trong khi sắt là một kim loại cứng. =&gt; Ta sử dụng một vật cứng, chẳng hạn như một đinh hoặc một vật liệu khác, để chạm vào bề mặt của hòn bi. <br />+Nếu hòn bi dễ bị làm trầy hoặc biến dạng, có thể đó là hòn bi đồng.<br />+Hòn bi sắt mạ đồng sẽ khá cứng và khó bị làm trầy. <br />4) Kiểm tra tính dẫn điện: Đồng là một chất dẫn điện tốt, trong khi sắt dẫn điện kém hơn. <br />=&gt; Sử dụng một đèn pin: đặt hai đầu dây vào hai bên của hòn bi. Nếu hòn bi đồng làm đèn sáng hoặc có hiện tượng dẫn điện, trong khi hòn bi sắt mạ đồng không có hiện tượng tương tự.