profile Đăng ký |
Hỏi bài Chi tiết
Nêu cảm nghĩ của em sau chuyến đi trải nghiệm đến Lăng Bác
Trả lời (1)
Em tham khảo nhé<br /><br />Sau chuyến đi trải nghiệm đến Lăng Bác, em cảm thấy rất tự hào và biết ơn vì được đặt chân đến một trong những di tích lịch sử quan trọng của đất nước. Cảm giác khi đứng trước Lăng Bác là một sự kính trọng và tôn trọng sâu sắc đối với vị lãnh tụ đã hy sinh vì độc lập và tự do của dân tộc. Chuyến đi này đã giúp em hiểu thêm về lịch sử và tình yêu quê hương, đồng thời khơi dậy trong em ý thức bảo vệ và phát huy những giá trị văn hóa của đất nước.
5 (1 lượt đánh giá)