profile Đăng ký |
Hỏi bài Chi tiết
Đề: viết 1 bài luận về những năng lực và phẩm chất của bản thân
Trả lời (1)
Em  tham khảo nhé. <br /><br /><br />Trong cuộc sống, mỗi người đều có những năng lực và phẩm chất riêng của bản thân. Tuy nhiên, không phải ai cũng nhận ra được những phẩm chất và năng lực của mình. Trong bài luận này, tôi sẽ trình bày về những năng lực và phẩm chất của bản thân. <br />Đầu tiên, về năng lực, tôi có khả năng tư duy logic và phân tích tốt. Tôi có thể phân tích một vấn đề một cách tỉ mỉ và đưa ra những giải pháp hợp lý. Ngoài ra, tôi còn có khả năng làm việc nhóm tốt. Tôi luôn lắng nghe ý kiến của mọi người và đưa ra những quyết định đúng đắn để đạt được mục tiêu chung. <br />Ngoài ra, về phẩm chất, tôi luôn giữ lòng tin và sự kiên trì trong công việc. Dù gặp khó khăn hay thất bại, tôi không bao giờ từ bỏ mục tiêu của mình. Tôi cũng là người trung thực và có trách nhiệm. Tôi luôn giữ lời hứa và đảm bảo hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao. <br />Tuy nhiên, tôi cũng nhận thấy mình còn nhiều điểm cần phải cải thiện. Ví dụ như tôi còn thiếu kiên nhẫn trong công việc và hay bị stress khi gặp áp lực. Tôi cũng cần phải cải thiện khả năng giao tiếp của mình để có thể truyền đạt ý kiến một cách rõ ràng và hiệu quả hơn. <br />Những năng lực và phẩm chất của bản thân sẽ giúp ta đạt được thành công trong cuộc sống. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần nhận ra những điểm yếu của mình để có thể cải thiện và phát triển bản thân một cách tốt nhất. Chỉ khi nhận ra được những phẩm chất và năng lực của mình, chúng ta mới có thể phát huy tối đa tiềm năng của bản thân và đạt được thành công trong cuộc sống.