profile Đăng ký |
Hỏi bài Chi tiết
giúp em bài hoá này với ạ lấy lời giải chi tiết,em cảm ơn
Trả lời (1)
<br />a. Oxit là hợp chất hóa học gồm các nguyên tố hóa học và oxi. <br />Oxit được chia thành 2 loại chính là oxit kim loại và oxit phi kim. <br />Ví dụ về oxit kim loại: FeO (oxit sắt), CuO (oxit đồng), Al2O3 (oxit nhôm) <br />Ví dụ về oxit phi kim: CO2 (oxit cacbon), SO2 (oxit lưu huỳnh), P2O5 (oxit photpho) <br />b. Cách đọc tên axit, bazo, muối: <br />Axit: Đọc tên của nguyên tố phi kim đứng trước, sau đó là từ "axit". <br />Ví dụ: HCl là axit clohidric, H2SO4 là axit sulfuric. <br />Bazo: Đọc tên của ion OH- đứng trước, sau đó là từ "hydrat". Ví dụ: NaOH là hidroxit natri, Ca(OH)2 là hidroxit canxi.<br />Muối: Đọc tên của cation trước, sau đó là tên của anion. Ví dụ: NaCl là muối natri clorua, CaCO3 là muối canxi cacbonat. <br />c. Nồng độ mol là số mol chất tan trong một đơn vị dung dịch nhất định. Công thức tính nồng độ mol là: <br />CM=n/V<br />Trong đó: <br />n là số mol của chất tan<br />V là thể tích dung dịch (đơn vị: l) <br />CM là nồng độ mol ( mol/ l). <br /><br /><br />Em tham khảo nhé.
4 (1 lượt đánh giá)