profile Đăng ký |
Hỏi bài Chi tiết
Vẽ sơ đồ tư duy về tác giả Nguyễn Trãi ở Văn bản 1 Ngữ Văn 10 tập 2 tr6 ( KNTT vs CS). Lưu ý sơ đồ gồm các phần :<br />I-Tiểu sử<br />II-Sự nghiệp sáng tác :<br />1. Nội dung thơ văn<br />2-Đặc điểm nghệ thuật
Trả lời (1)
Em tham khảo nhé