profile Đăng ký |
Hỏi bài Chi tiết
chánh an toàn nhân dân
Trả lời (1)
Em tham khảo phần hướng dẫn dưới đây! Chúc em luôn học tốt! Em lưu ý quy định bên app là không hỏi cả bộ đề nhé, em vui lòng đặt câu hỏi khác để được giải đáp sớm nhất nhé!<br/>Câu 39: A. Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng<br/>Câu 40: A. Tập trung dân chủ<br/>Câu 41: B. Ủy ban thường vụ Quốc hội<br/>Câu 42: A. Hành pháp<br/>Câu 43: A. Quốc hội<br/>Câu 44: A. Cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương<br/>Câu 45: A. Hiến pháp<br/>Câu 46: B. Sàng lọc giới tính thai nhi<br/>Câu 47: D. Các văn bản pháp luật khác có tính độc lập với hiến pháp<br/>Câu 48: D. Bà P luôn từ chối phát biểu trong cuộc họp dân cư