profile Đăng ký |
Hỏi bài Chi tiết
giải hộ em cấu 10 11
Trả lời (1)
Em tham khảo nhé, chúc em học tốt<br />10. Để thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội, công dân có thể ứng cử đại biểu quốc hội hoặc ứng cử vào hội đồng nhân dân các cấp. Bên cạnh đó, nhân dân có thể tham gia bầu cử để chọn ra đại diện trong bộ máy chính quyền nhà nước quản lí.<br />11. Việc trốn nghĩa vụ quân sự là hành vi vi phạm nghĩa vụ quân sự, trách nhiệm của thanh thiếu niên. Hành vi này sẽ được xử lí theo bộ luật nghĩa vụ quân sự, và có thể sẽ bị xử lí kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự