profile Đăng ký |
Hỏi bài Chi tiết
Gia sư làm cho em câu 2 với ạ
Trả lời (1)
Em tham khảo phần hướng dẫn dưới đây nhé! Chúc em luôn học tốt!<br/>* Ý NGHĨA CỦA QUYỀN TRẺ EM :<br/>⇒ Quyền trẻ em là tất cả những gì trẻ em cần có để được sống và lớn lên một cách lành mạnh và an toàn. Quyền trẻ em nhằm đảm bảo cho trẻ em không chỉ là người tiếp nhận thụ động lòng nhân từ của người lớn, mà các em là những thành viên Tham gia tích cực vào quá trình phát triển của chính mình<br/>* TRÌNH BÀY NHÓM QUYỀN SỐNG CÒN :<br/>⇒ Quyền được sống còn: Bao gồm quyền của trẻ em được sống cuộc sống bình thường và được đáp ứng những nhu cầu cơ bản nhất để tồn tại và phát triển thể chất. Đó là mức sống đủ, có nơi ở, ăn uống đủ chất, được chăm sóc sức khỏe. Trẻ em phải được khai sinh ngay sau khi ra đời.