profile Đăng ký |
Hỏi bài Chi tiết
Nguyên nhân chủ yếu giúp cho các nước phát triển nhanh, nền kinh tế có sức cạnh tranh mạnh mẽ là:
Trả lời (1)
Em tham khảo nhé <br /><br /><br />Các nguyên nhân chủ yếu giúp cho các nước phát triển nhanh và có sức cạnh tranh mạnh mẽ là: <br />-Đầu tư vào giáo dục và đào tạo: Các nước phát triển thường đầu tư nhiều vào giáo dục và đào tạo để tạo ra lực lượng lao động có trình độ cao, có khả năng sáng tạo và đóng góp cho sự phát triển của đất nước. <br />-Sự đổi mới công nghệ: Các nước phát triển luôn chú trọng đến việc đổi mới công nghệ để tăng năng suất lao động và cải thiện chất lượng sản phẩm. <br />- Thúc đẩy đầu tư nước ngoài: Các nước phát triển thường thu hút được nhiều vốn đầu tư từ các quốc gia khác, giúp tăng cường vốn và kinh nghiệm trong quá trình phát triển. <br />- Chính sách kinh tế mở: Các nước phát triển thường có chính sách kinh tế mở, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh và thương mại quốc tế. <br />- Quản lý chính phủ hiệu quả: Các nước phát triển thường có chính phủ quản lý hiệu quả, đảm bảo sự ổn định chính trị và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh và đầu tư.