profile Đăng ký |
Hỏi bài Chi tiết
So sánh đời sống vật chất của cư dân Chăm Pa và Phù Nam. Em cám ơn.
Trả lời (1)
Em tham khảo: <br /><br /><br /><br />Đời sống vật chất của cư dân Chăm Pa và Phù Nam có những điểm khác nhau: <br />Nền kinh tế: Cư dân Chăm Pa chủ yếu là nông dân và thợ thủ công, trong khi đó cư dân Phù Nam phát triển nhiều ngành nghề khác nhau như thủy sản, lâm nghiệp, chăn nuôi và thương mại. <br />Địa lý: Chăm Pa sống ở miền Trung Việt Nam, vùng đất khô hạn và thiếu nước, trong khi Phù Nam sống ở miền Nam, vùng đất phù sa và có nhiều sông ngòi. <br />Văn hóa: Chăm Pa có nền văn hóa đặc trưng với các nghi lễ tôn giáo và kiến trúc độc đáo, trong khi Phù Nam có văn hóa đa dạng với nhiều truyền thống và phong tục riêng biệt. <br />Kết cấu xã hội: Chăm Pa có tổ chức xã hội theo hình tháp chồng tháp, trong khi Phù Nam có tổ chức xã hội theo hình thức phong kiến. <br />Kết luận:  đời sống vật chất của cư dân Chăm Pa và Phù Nam có những khác biệt về kinh tế, địa lý, văn hóa và kết cấu xã hội.