profile Đăng ký |
Hỏi bài Chi tiết
So sánh điểm giống và khác nhau giữa đời sống vật chất của cư dân Chăm Pa và Phù Nam
Trả lời (1)
Em tham khảo phần hướng dẫn dưới đây! Chúc em luôn học tốt!<br/>* Giống nhau:<br/><br/>- Chủ yếu là nông nghiệp trồng lúa nước, sử dụng sức kéo của trâu bò. Ngoài ra, cư dân còn chăn nuôi, làm các mặt hàng thủ công, đánh cá.<br/><br/>- Có tập quán ở nhà sàn, có đời sống văn hoá phong phú gắn với sản xuất nông nghiệp.<br/>* Khá nhau:<br/>- Dân Champa<br/>Phát triển nghề khái thác lâm thổ sản, đóng gạch và xây dựng đền tháp<br/><br/>Cư dân Phù Nam<br/><br/>Nghề đánh cá và buôn bán bằng đường biển rất phát triển.