profile Đăng ký |
Hỏi bài Chi tiết
vì sao đức chọn ba lan để mở màn cho cuộc chiến tranh thế giới thứ 2 ?<br />A. sau khi có được ba lan , đức sẽ tấn công liên xô<br />B. đánh lạc hướng Anh và Pháp trong âm mưu thôn tính Châu Âu<br />C. Đức muốn thực hiện chiến lược " đánh nhanh thắng nhanh "<br />D. Chiếm xong Ba Lan , Đức có nhiều cơ hội thôn tính các nước Bắc Âu
Trả lời (1)
Giải thích: <br />-         Ba Lan là nước có nhiều tài nguyên quan trọng phục vụ cho công nghiệp chiến tranh. <br />-         Ba Lan có vị trí chiến lược quan trọng làm bàn đạp để tấn công Liên Xô và nhiều nước châu Âu khác.<br /><br />Chọn  A <br /><br />Em tham khảo nhé.