profile Đăng ký |
Hỏi bài Chi tiết
giúp em với ạ, mai em kiểm tra r🫤
Trả lời (1)
Chào em, em tham khảo: <br /><br />Mô tả: BIA ĐỀ DANH TIẾN SĨ KHOA CANH THÌN (1760) TẠI VĂN MIẾU – QUỐC TỬ GIÁM <br /><br />Bia đề danh Tiến sĩ khoa thi năm Canh Thìn niên hiệu Cảnh Hưng thứ 21 (1760) được dựng tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám vào tháng hai 2 năm Quý Mùi, niên hiệu Cảnh Hưng thứ 24 (1763) dưới triều vua Lê Hiển Tông.            <br /><br />Từ ngoài cổng chính Văn Miếu đi vào, bia hiện nay đặt tại vị trí thứ 15 hàng đầu, (thứ 5 tính từ đình bia) bên trái vườn bia.            <br /><br />Bia thuộc thể bia dẹt, gồm 2 phần: bia và đế bia. Kích thước bia khá lớn, cao 198cm, rộng 123cm; dày 26cm, gồm trán bia và thân bia. Trán bia hình vòm, trang trí theo hình thức lưỡng long hoá mây vờn mặt trời (trăng). Thân bia hình chữ nhật trên có khắc văn bia gồm 18 dòng (khoảng 350 chữ) chữ Hán theo chiều dọc. Chữ trên bia khắc sâu, chữ to, có một dòng chữ bị đục; diềm bia trang trí tổ hợp hoa Bảo tiên, loài hoa quý, tổ hợp nhiều dạng thức cao quý của hoa sen, hoa mẫu đơn và hoa cúc. Đây là tổ hợp được trang trí trên nhiều kiến trúc cung điện từ thời Lý, Trần, vẫn phổ biến ở thời Lê. Hình tượng hoa Bảo tiên được trang trí trên rất nhiều diềm bia Tiến sĩ tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Đế bia hình rùa, kích thước lớn, cao 33cm, rộng 131cm, dài 200cm, dáng chắc khoẻ, mai rùa chạm khắc hình bát giác, giống mai rùa thật. Tổng cộng bia cao 2,3m. Phần giữa trán bia và thân bia là hàng tiêu đề bia khắc nổi bằng chữ Hán, theo thể chữ Triện cao 10cm: Cảnh Hưng nhị thập nhất niên Canh Thìn khoa tiến sĩ đề danh ký (Bài ký đề tên tiến sĩ khoa thi năm Canh Thìn, niên hiệu Cảnh Hưng thứ 21).<br /><br /><br />Theo em, văn bia tiến sĩ được coi là vinh dự to lớn của nhân dân thời phong kiến bởi nó thể hiện sự tôn trọng và công nhận của triều đình đối với các học giả có trình độ cao. Được đặt tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nơi tôn vinh giáo dục và các học giả, văn bia tiến sĩ còn góp phần khẳng định vai trò của giáo dục và tri thức trong xã hội. Nó cũng là một minh chứng cho sự phát triển của văn hóa và giáo dục trong lịch sử Việt Nam. Được ghi tên trên bia đá đó là niềm khích lệ lớn đối với việc học tập, rèn luyện để trở thành người có ích cho đất nước và xã hội. Bia Tiến sĩ cũng là biểu tượng và niềm tự hào của sự thành đạt và trí tuệ.