profile Đăng ký |
Hỏi bài Chi tiết
giúp vs em ạ 🥲<br/>e cảm ơn
Trả lời (1)
Em tham khảo nhé, nếu câu trả lời hay em có thể đánh giá câu trả lời “Tuyệt vời” và đánh giá App 5* nhé. Cảm ơn em!<br />Câu 64: B. Đều là các công trình liên quan đến tôn giáo<br />Câu 65: B. Dân tộc Kinh<br />Câu 66: B. Quân chủ chuyên chế<br />Câu 67: B. Chăm pa<br />Câu 68: D. Chôn người chết trong các chum<br />Câu 69: C<br />Câu 72. B<br />Câu 73. B<br />Câu 75 A<br />Câu 76. B<br />Câu 77 A