profile Đăng ký |
Hỏi bài Chi tiết
Sản xuất nông nghiệp của người kinh và các dân tộc thiểu số có điểm gì giống
Trả lời (1)
Giống nhau: <br />- Chủ yếu là sản xuất nông nghiệp trồng lúa nước. Bên cạnh đó còn trồng cây ngô, cây ăn quả, ... và nuôi gia súc, gia cầm<br />Khác nhau: <br />- Người Kinh: <br />+ Sản xuất nông nghiệp trồng lúa nước ở đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và đắp đê ngăn biển, thau chua, rửa mặn ở đồng bằng Nam Bộ. <br />+ Bên cạnh cây lúa nước, người Kinh còn trồng một số cây lương thực khác như: ngô, khoai, sắn,… cùng các loại cây rau, củ, gia vị, cây ăn quả,….và chăn nuôi gia súc, gia cầm đánh bắt và nuôi trồng thủy sản. <br />- Các dân tộc thiểu số: <br />+ Sản xuất nông nghiệp ở các khu vực có địa hình dốc cao, dốc ở trung du, miền núi phía Bắc, Trường Sơn và Tây Nguyên chủ yếu là canh tác nương rẫy một số cây trồng như ngô, khoai, sắn,… <br />+ Canh tác lúa nước được tiến hành ở các sườn núi, sườn đồi.<br />+ Ít khai thác thủy sản, chủ yếu khai thác qua ao, suối.<br /><br />*Chị gửi bài, em tham khảo nhé!