profile Đăng ký |
Hỏi bài Chi tiết
Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự bùng nổ của Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945) là
Trả lời (1)
Em tham khảo nhé, chúc em học tốt<br />* Nguyên nhân sâu xa: <br />- Do sự chệnh lệch trình độ phát triển giữa các nước tư bản, dẫn đến những mâu thuẫn về thuộc địa, thị trường. <br />- Việc tổ chức và phân chia thế giới theo hệ thống Véc-xai - Oa-sinh-tơn không còn phù hợp nữa. Đưa đến một cuộc chiến tranh mới để phân chia lại thế giới. <br />* Nguyên nhân trực tiếp: <br />- Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 đã làm những mâu thuẫn trở nên sâu sắc dẫn tới việc lên cầm quyền của chủ nghĩa phát xít với ý đồ gây chiến tranh để phân chia lại thế giới. <br />- Thủ phạm gây chiến là phát xít Đức, Nhật Bản Italia. Nhưng các cường quốc phương Tây lại dung túng, nhượng bộ, tạo điều kiện cho phát xít gây ra cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai. <br />