profile Đăng ký |
Hỏi bài Chi tiết
Nếu hai ví dụ về quyền tự do kinh doanh của công dân
Trả lời (1)
Em tham khảo nhé <br /><br /><br />Một công dân muốn mở một cửa hàng bánh mì tại thành phố của mình. Quyền tự do kinh doanh cho phép anh ta tự quyết định về sản phẩm, giá cả và cách thức quảng cáo để thu hút khách hàng. Anh ta có thể tự lựa chọn những người làm việc phù hợp với cửa hàng của mình và tự quản lý doanh nghiệp của mình một cách độc lập. <br />Một công dân muốn khởi nghiệp và thành lập một công ty mới. Quyền tự do kinh doanh cho phép anh ta tự quyết định về sản phẩm hoặc dịch vụ mà công ty của anh ta sẽ cung cấp, tìm kiếm những nhà đầu tư phù hợp và quản lý công ty của mình theo ý muốn. Anh ta có thể tự quyết định về chiến lược kinh doanh và phát triển công ty của mình một cách độc lập.