profile Đăng ký |
Hỏi bài Chi tiết
Một hội đồng coi thi gồm 15 giáo viên trong đó có 12 giáo viên nam. Hỏi có bao nhiêu cách phân đội hội đồng coi thi đó về 3 điểm coi thi sao cho mỗi điểm coi thi có 4 giáo viên nam và 1 giáo viên nữ?
Trả lời (1)
Em tham khảo hướng dẫn ở video dưới đây nhé. Nếu có gì không hiểu, em vui lòng để lại phản hồi, chị sẽ giúp em giải đáp.