profile Đăng ký |
Hỏi bài Chi tiết
theo em,mỗi cá nhân cần làm gì để bảo tồn và phát huy giá trị của những thành tựu văn minh Đại Việt trong thời đại ngày nay?
Trả lời (1)
Chị gửi câu trả lời. Em tham khảo và có thể bổ sung thêm ý để có bài làm hoàn chỉnh nhất nhé. Chúc em học tốt.<br /><br />- Tăng cường trau dồi nhận thức về gia trị của các giá trị văn hóa để ý thức được ý nghĩa của nó đối với một quốc gia <br />- Lên án, phê phán những hành vi làm xấu hình ảnh của những thành tựu văn minh<br />- Tuyên truyền, động viên mọi người cùng tham gia để góp phần nâng cao nhận thức xã hội về những thành tựu văn minh Đại Việt.<br />- Tham gia các hoạt động thiện nguyện của cộng đồng trong nhiệm vụ bỏ tồnn và phát huy những giá trị của thành tựu văn minh Đại Việt<br />- Ra sức  học tập để có những cơ hội được đứng trên đỉnh vinh quang khẳng định với thế giới về thành tựu văn minh của quốc